เมื่อ ‘นาฬิกา’ ร้องเพลง

ดนตรีและแฟชั่นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกันเสมอ สีสันของวัฒนธรรมทางดนตรีส่งผลต่อแรงบันดาลใจของดีไซเนอร์และศิลปินเองก็ต้องการสื่อตัวตนออกมาโดยใช้แฟชั่น